Scroll Top

Ծառայություններ

Մենք բարեգործական և շահույթ հետապնդող ընկերություններին մատուցում ենք համապարփակ ծառայություններ հետևյալ ուղղություններով.

Խորհրդատվություն և աջակցություն

Անընդհատ փոփոխվող աշխարհին արագ հարմարվելու կարողությունը ցանկացած բիզնեսի գոյատևման բանալին է: Հարկավո՞ր է կողմնակի կարծիք, բիզնեսի ներկա իրավիճակին քննադատական հայացք, թե՞ ձեզ նետված մարտահրավերների լուծում, մենք կարող ենք ձեզ օգնել:

Ֆիլին էյԷմ ՍՊԸ-ի փորձառության կարևոր մաս է կազմում ոչ առևտրային կազմակերպություններին խորհրդատվությունը և աջակցությունը՝ գրանցումից մինչև գործարկում, կազմակերպության ճիշտ ձևն ընտրելուց մինչև ռազմավարության մշակում և առաջին ծրագրերի գործարկում:

Մեր ծառայությունները ներառում են

 • Հաշվապահական, ֆինանսական, հարկային խորհրդատվություն
 • ՄՌ կառավարման խորհրդատվություն
 • Ընկերության գրանցման և ընթացիկ կառավարման իրավախորհրդատվական ծառայություններ
 • Օրենսդրական դաշտի անհրաժեշտ փոփոխության վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Գրանտային ծրագրերին դիմելու աջակցություն
 • GR աջակցություն։

Հաշվետվություններ, վերլուծություններ, ներքին աուդիտ

Մենք գիտենք որ ընկերություններին՝ հատկապես ոչ առևտրային, անհրաժեշտ է լիարժեք գործընկեր, որը ժամանակին կպատրաստի և համապատասխան մարմիններին կներկայացնի հաշվետվությունները, կկատարի տարաբնույթ ֆինանսական վերլուծություններ, ներքին աուդիտ, ռիսկերի գնահատում: Մենք ունենք այդպիսի գործընկեր դառնալու անհրաժեշտ փորձառությունը:

Մեր ծառայությունները ներառում են.

 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Հարկային հաշվետվությունների պատրաստում
 • Կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Դոնորներին ներկայացվող այլ հաշվետվությունների պատրաստում
 • Ֆինանսական վերլուծությունների կատարում
 • Ռիսկերի գնահատում և դրանց նվազեցնելուն ուղղված խորհրդատվություն
 • Բիզնես գործընթացների և իրավիճակի ներքին աուդիտ՝ ուղղված անհրաժեշտ փոփոխությունների և բարելավումների իրականացմանը:

ՄՌ կառավարում

Ֆիլին էյԷմ ՍՊԸ-ն կդառնա ձեր օգնականը ինչպես աշխատակիցների համար ընթացիկ խնդիրների լուծման, այնպես էլ ոչ ստանդարտ իրավիճակների համար` արձակուրդների նշանակումից մինչև կոնֆլիկտների լուծում, աշխատակիցների անձնական ֆայլերի վարումից մինչև թիմբիլդինգ և տաղանդների կառավարում:

Մեր թիմը կօգնի ձեզ գտնել առանցքային աշխատակիցներ՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով պահանջվող մասնագետի պրոֆիլի ստեղծմանը:

Մենք կիրառում ենք ՄՌ կառավարման համապարփակ մոտեցում, որը հատուկ մշակվում է ձեր բիզնեսի պահանջներին համապատասխան: Մեր ծառայությունները ներառում են.

 • ՄՌ դիագնոստիկա
 • ՄՌ ռազմավարության մշակում
 • Հավաքագրում
 • ՄՌ կառավարման ընթացիկ գործառույթների աութսորսինգ
 • Թիմի զարգացում և թիմբիլդինգ
 • Տաղանդների կառավարում
 • Հեդհանթինգ։

Թրեյնինգներ, սեմինարներ

Մեր թրեյնինգները և սեմինարներն ուղղված են ձեր աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների բարելավմանը և աշխատակիցների անհատական և թիմային արդյունավետության բարձրացմանը:

Թրեյնինգները մշակվում են ելնելով ձեր ընկերության գործունեության ոլորտի առանձնահատկություններից և ձեր պահանջմունքներից:

Իրականացնում ենք հետևյալ թեմաներով թրեյնինգներ և սեմինարներ.

 • Հարկային, ֆինանսական, հաշվապահական, աշխատանքային օրենսդրության վերաբերյալ թրեյնինգներ և սեմինարներ,
 • Հաշվապահական, ֆինանսական և ՄՌ ոլորտի աշխատակիցների կորպորատիվ դասընթացներ և վերապատրաստում,
 • Տրանսֆերային գնագոյացման վերաբերյալ սեմինարներ
 • Այլ թրեյնինգներ և սեմինարներ: